FAQ

Co to jest przesyłka?

Towary przyjęte do przewozu w ramach jednego Listu przewozowego celem odbioru od jednego nadawcy i dostawy/doręczenia do jednego odbiorcy.

Co to jest paczka?

Jednostkowe, niepodzielne opakowanie rzeczy na czas przewozu. Rodzaje paczek przyjmowanych do przewozu oraz ich specyfikacje dostępne są w cenniku usług na stronie www.arto-logistics.com.

Co to jest paczka standardowa?

Paczka zapakowana w karton o bryle sześcianu oraz wadze i wymiarach nie przekraczających wymiarów i wagi określonych w Cenniku.

Co to jest paczka niestandardowa?

Paczka zapakowana w karton o bryle sześcianu oraz wadze i wymiarach nie przekraczających wymiarów i wagi określonych w Cenniku.

Co to jest paczka dłużycowa?

Paczka zapakowana w karton o bryle sześcianu oraz wadze i wymiarach nie przekraczających wymiarów i wagi określonych w cenniku.

Co to jest paczka gabarytowa?

Paczka gabarytowa jest to przesyłka zapakowana w opakowanie kartonowe o regularnych kształtach sześcianu, dużej objętości i małej wadze rzeczywistej. Jeżeli waga przeliczeniowa przesyłki jest większa od wagi rzeczywistej wtedy przesyłka jest uważana za gabarytowa i do obliczeń przyjmuje się wartość większą. Waga przeliczeniowa jest wyliczana ze wzoru: iloczyn długości, wysokości i szerokości (wyrażonych w cm) podzielony przez 6000.

Co to jest paczka nieregularne?

Paczka nieregularna jest to paczka o nieregularnym kształcie, wystających elementach, etc. Każda paczka nie będąca sześcianem o regularnych kształtach. Szczegóły w cenniku.

Co to jest paleta?

Paleta jest to jednostka transportowa o wymiarach podanych w cenniku, na której ułożone i zabezpieczone są rzeczy do przewozu.

Co to jest paleta standardowa?

Paleta jest to jednostka transportowa o wymiarach podanych w cenniku, na której ułożone i zabezpieczone są rzeczy do przewozu.

Co to jest paleta niestandardowa?

Paleta jest to jednostka transportowa o wymiarach podanych w cenniku, na której ułożone i zabezpieczone są rzeczy do przewozu. Jest to paleta nie spełniająca kryteriów palety standardowej.

Co to jest przeprowadzka?

Przeprowadzka jest to usługa transportowa mienia przesiedleńczego.

Czy przesyłki są ubezpieczone?

Każda przesyłka jest ubezpieczona standardowo na kwotę 100EUR.