Jak pakować?

Dowiedz się jak przygotować paczkę do transportu. Odpowiednie przygotowanie przesyłki gwarantuje, że dotrze ona do adresata w nienaruszonym stanie.

Transport paczek:

Wszystkie paczki powinny być zapakowane w opakowanie kartonowe o bryle sześcianu. Karton powinien być odpowiednio mocny, dobrany adekwatnie do transportowanej zawartości oraz wagi. Zawartość powinna być zabezpieczona w taki sposób aby nie było możliwe jej przemieszczenie się w trakcie wykonywania usługi transportu.

Paczki powinny być wypełnione w 100%. Karton należy zakleić szczelnie taśmą oraz w miarę możliwości zafoliować folia strech. Na każdej paczce powinien znajdować się adres nadawcy (czytaj poniżej). Jeżeli paczka jest częścią wielopaku należy również ponumerować każda paczkę. Jeżeli zawartość przesyłki wymaga specjalnego traktowania należy umieścić odpowiednie adnotacje widocznie na paczce (np. "ostrożnie szkło", "góra" etc.).

Paczki które z winy nadawcy nie są dostatecznie zapakowane (nie spełniają powyższych norm) mogą być przyjęte do transportu lecz ARTO Logistics nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń spowodowanych w trakcie wykonywania usługi. Więcej szczegółów w cenniku i regulaminie.

Transport specjalny: artykuły delikatne, elektronika, AGD itd:

Powodzenie transportu artykułów delikatnych w dużej mierze jest uzależnione od jakości przygotowania takiej przesyłki do transportu. Na osobie pakującej spoczywa duży obowiązek odpowiedniego przygotowania paczki. Opakowanie oraz sposób pakowania powinien być odpowiednio dobrany do zawartości. Przy pakowaniu należy pamiętać że: "ochrony nigdy za wiele". Paczkę należy odpowiednio oznaczyć wg. standardów opisanych poniżej. Należy również pamiętać o odpowiednich oznaczeniach "góra", "ostrożnie szkło", etc. Te oznaczenia są drogowskazem dla kuriera jak ma postępować z przesyłka. Więcej szczegółów w cenniku i regulaminie.

Transport artykułów elektronicznych takich jak: TV, laptopy, komputery, wzmacniacze, etc:

Musi odbywać się w oryginalnych, kompletnych opakowaniach producenta. Opakowanie producenta jest zaprojektowane w taki sposób aby optymalnie chronić zawartość. Brak opakowania lub jego niekompletność zwalnia ARTO Logistics od odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń spowodowanych w trakcie wykonywania usługi. Osoba pakująca paczkę w miarę możliwość powinna dodatkowo zabezpieczyć transportowany towar w imię zasady "ochrony nigdy za wiele".

ARTO Logistics przyjmuje do przewozu również artykuły elektroniczne nie będące zapakowane w oryginalne, kompletne opakowanie producenta ? jednakże firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w skutek transportu. Więcej szczegółów w cenniku i regulaminie.

Transport AGD powinien odbywać się w oryginalnym, kompletnym opakowaniu producenta, dodatkowo jeżeli przedmiot jest duży lub ciężki (jedna osoba nie może swobodnie przenieść) należy przedmiot ułożyć na palecie spiąć taśmami spinającymi, zafoliować folia strech oraz umieścić na opakowaniu wszystkie niezbędne dane potrzebne do prawidłowej realizacji usługi transportowej.